Feldolgozóipar-kiemelt munkavédelmi célcsoport 2017-ben is

adminisztrátor Dátum Legutoljára frissítve: 2017.03.01

Olvasási idő:


Az elmúlt év végén jelent meg a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a 2017. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó elvekről. A szakmai anyag értelmében az építőipar és a feldolgozóipar továbbra is kiemelt kap a munkaügyi ellenőrzések során. Munkavédelmi iratmintánk mellett tudástárunkban további dokumentumokat is talál a két iparág vonatkozásában!

A közlemény munkavédelemre vonatkozó részei értelmében a munkavédelmi hatóság az ellenőrzéseket a miniszter által megállapított és közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi. Ezen irányelvek értelmében az ellenőrzések legfontosabb területei a különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatok munkavédelmi ellenőrzése ezen belül az építőipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a bányászat és az egészségügy.
 
Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálatának rá kell irányítani a figyelmet az ágazat legsúlyosabb veszélyforrásaira. Kereskedelmi tevékenységek célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani az ágazat munkabaleseti helyzetének javítására.
Kiemelt jelentőségű a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeinek célvizsgálata, továbbá a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkavállalók speciális munkavédelmi szükségletei.
Az építőipari kivitelezési tevékenység kiemelt ellenőrzését az indokolja, hogy a hatóság nyilvántartása alapján az ellenőrzési terv kiadását megelőző időszakban (2016. I-III. negyedévében), a szabálytalan munkavégzés miatt bekövetkezett súlyos munkabalesetek aránya ebben az ágazatban volt az egyik legmagasabb (10 súlyos és 6 halálos kimenetelű eset történt).
A célvizsgálat további szakmai indoka, hogy az építési munkák során a tevékenységből és a munkakörnyezetből származó jelentős egészségkárosító veszélyekkel és kockázatokkal is számolni kell (pl. nehéz fizikai munkavégzésből adódó megterhelés, határérték feletti por-, zaj- és rezgésexpozíció lehetősége, a szabadtéri klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai stb.).
Az ellenőrzések döntően a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálatára terjedjenek ki.
 
A 2017-es év második félévében különös figyelmet kap a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeinek célvizsgálata. A vizsgálat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkavállalók speciális munkavédelmi szükségleteire, továbbá adatokat gyűjtsön a jelenlegi helyzetről. A felmérést indokolja továbbá, hogy az Alapvető Jogok Biztosa az AJB 5360/2012. számú, a fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatási körülményeit vizsgáló jelentésében az eljáró hatóságok felé intézkedések megtételét javasolta, és rendszeres tájékoztatást kért azok megvalósulásáról.
 
A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembe vétele alapján tartanak saját tervezésű célvizsgálatot az indokolt tevékenység, szakma vagy ágazat munkavédelmi ellenőrzésére.
A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a munkavédelmet érintő változások, rendkívüli események vagy körülmények miatt (pl. súlyos munkabalesetek növekedése, a munkabaleseti és foglalkozási megbetegedések statisztikai trend változása, egyes ágazatokban bekövetkező kedvezőtlen változások, extrém időjárási körülmények, jogszabályváltozás stb.) az ellenőrzési terven felül akcióellenőrzést rendelhet el.
Az országos célvizsgálatok, akcióellenőrzések lefolytatásához a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányításért felelős szervezeti egysége vizsgálati szempontrendszert bocsát a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság rendelkezésére.