Halál esetére szóló ajándékozás (ingatlan)

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2022.05.23.
Mintát készítette: dr. Anda Péter

A végintézkedés harmadik lehetséges jogügyleti formája az ajándékozási szerződés egyik különleges megfogalmazása, amely az ajándékozási ügyletnek a feltételéül azt tartalmazza, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli. Halál esetére szóló ajándékozás tehát, ha az örökhagyó azzal a feltétellel engedi el a tartozást, hogy a kötelezett őt túléli (BH2007. 296.). Ez alapvetően egy felfüggesztő feltétel, hiszen a törvény múlt időt használ, „történt“, azaz a szerződést a felek megkötötték, de mivel annak hatályosulását az egyik fél, az ajándékozó halálához kötötték, ennek következtében halál esetére szóló rendelkezésnek minősül. Ismert olyan felfogás is, hogy a feltétel nem az ajándékozási ügyletre, szerződésre vonakozik, hanem csak a tulajdonjog átruházó ügyletére. 

A halál esetére szóló ajándékozási szerződésre az ajándékozási szerződés szabályait kell figyelembe venni – lásd 6:235-237. §§. Az ajándék visszakövetelésére nincs mód. A kötelmi jogi szabályoktól két lényeges eltérésre kell felhívni a figyelmet: 1. Az egyik az alakisági követelmények; 2. tartalmi kötöttség.

A halál esetére szóló ajándékozásra az öröklési szerződés alakiságai, így az írásbeli magánvégrendelet és az öröklési szerződésnek a formai követelményeit kell figyelembe venni: örökhagyó által értett nyelv, rendes írásjelek használata, több lap esetén sorszámozás, keltezés és aláírás feltüntetése, és valamenyi lapon két tanú és az ajándékozó saját kezű aláírásának is rajta kell lennie. A másik kötöttség az tartalmi jellegű, a szerződés tárgya csak olyan vagyon lehet, amely dologi hagyománynak minősül. A dologi hagyomány kérdését a fenti 7:25. § és 7:31. § magyarázat alatt fejtettük ki az öröklés és a hagyomány elhatárolásával, így azokat nem ismételjük meg.

A Ptk. nem tartalmazza a szankciót arra a esetre, ha más lenne a halál esetére szóló ajándékozás tárgya, de mivel az nem megengedett, ezért azt tilos szerződésnek minősül. Ha a halál esetére szóló ajándékozás tárgya már nincs meg az ajándokozó halálakor, akkor az a szerződés lehetetlenült, a felelősségre a 6:180. § szabályai alkalmazandók.

Kapcsolódó jogszabály

2013. évi V. törvény