Bejelentkezés
Településképi rendelet – újabb haladék
Lényeges újdonsággal módosult a településképi törvény a közelmúltban. A változás nyomán némileg kitolódott az önkormányzatok által kötelezően megalkotandó településképi rendelet elkészítésének határideje. Az új időpont 2017. december 31. A változások emellett több más kérdést is érintenek. A rendelet vállalkozásokat is érintő elemeit az alábbiakban foglaljuk össze.

"Kivitelezési vállalkozási szerződés (építtetői fedezetkezelő igénybevételével)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A 2017. évi CV. törvény módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tvtv.). A törvénymódosítás talán legfontosabb pontja, hogy a településképi rendelet elfogadásának – illetve már meglévő településképi rendelet esetén a Tvtv-vel való összhang megteremtése érdekében történő módosításának – határideje 2017. október 1-ről 2017. december 31-re módosult

A településképi rendelet megalkotását megelőzően azonban az önkormányzatoknak 2017. október 1-ig el kell fogadnia – illetve a Tvtv-vel való összhang megteremtése érdekében módosítania kell – azokat a településképi előírásokat, amelyek szakmai alátámasztást nem igényelnek. Ezek az előírások a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeire, feltételeire és tilalmára, valamint a településképi bejelentési eljárásra vonatkoznak (Tvtv. 12. § (5) bekezdés, 16. § (2) bekezdés).
Így tehát amennyiben 2017. október 1-ig a képviselő-testület nem fogadta el a településképi rendeletet, a Tvtv-vel valamint a Tvtv. reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel összhangban módosítani kell, vagy meg kell alkotni a fenti időpontig
-    a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet és
-    a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozóan a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet.

A településképi bejelentési eljárás lefolytatása a jövőben a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében kötelező, míg az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő tevékenységek esetében a településképi bejelentési eljárás nem kötelező, csupán az önkormányzat döntésének függvényében lefolytatható. A korábbi szabályok alapján a településképi bejelentési eljárás lefolytatása a reklámhordozók tekintetében is csupán lehetőség volt (Tvtv. 10. § (1) bekezdés).
A törvénymódosítás kitolja az egyes településképi szabályok alkalmazhatóságának határidejét is: 
-    a helyi építési szabályzat településképi követelményeit, 
-    az építészeti örökség helyi védelméről szóló, 
-    a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és 
-    a településképi véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményeiről szóló 
önkormányzati rendeletek előírásait 2017. szeptember 30. helyett 2017. december 31-ig lehet alkalmazni (Tvtv. 14. § (2) bekezdés). A törvénymódosítás alapján amennyiben az önkormányzat a fenti határidő leteltét követően sem rendelkezik településképi rendelettel fenti önkormányzati rendeletek említett előírásait 2018. december 31-ig lehet alkalmazni (Tvtv. 14. § (2b) bekezdés).

A Tvtv. új 15/B. §-a alapján 2020. december 31. napján megszűnik valamennyi, a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény hatálybalépését (2017. június 17.) megelőzően létrejött olyan, határozatlan vagy 2020. december 31. napjánál hosszabb ideig tartó, határozott időtartamra kötött, közterület reklámcélú hasznosítására és annak ellenőrzésére irányuló, valamely helyi önkormányzattal kötött reklám rendszergazdai szerződés, amely nem felel meg Tvtv. rendelkezéseinek, valamint a felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet és településképi rendelet rendelkezéseinek. A szerződés megszűnésével megszűnik valamennyi, az ilyen szerződésen alapuló reklámhordozó igénybevételére vonatkozó jogosultság. A határozott időre szóló reklám-rendszergazdai szerződés időbeli hatálya nem hosszabbítható meg, és az érintett rendszergazdai tevékenységre új szerződés nem köthető.
2017. október 1. helyett 2018. február 15-én lép hatályba a Tvtv. azon rendelkezése, amely szerint a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv és ezek 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kizárólag olyan reklámhordozón helyezhetnek vagy helyeztethetnek el reklámot, amely megfelel Tvtv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseinek.

Dr. Balás Endre (2017-10-09)

Tudjon meg mindent a cégkapuról

Segédletünkben összegyüjtöttük a január elsejétől életbe lépő változások gyakorlati útmutatóit.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a "Cégkapu segédletek" menüpontot.

Előfizetés nélkül pedig kérje díjmentes segédletünk hozzáférését ingyenes regisztrációval!


Az űrlap kitöltését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailen a Cégkapu segédleteket!
A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.