Bejelentkezés
Mikor mentesül a munkáltató?
Az egészségbiztosítási ellátás munkáltató általi megtérítéséért kizárólagosan a munkáltató fog felelni, még akkor is, ha a sérült munkavállaló munkavédelmi szabályszegése is megállapítható volt a baleset okai között, de nem ez volt a baleset kizárólagos oka. Az egészségbiztosítási ellátás munkáltató általi megtérítése alól a munkáltató csak akkor mentesülhet, ha tudja bizonyítani, hogy a baleset kizárólag a munkavállaló – részéről elháríthatatlan – magatartásának, szabályszegésének a következménye. Munkaszerződéseink között a következő hónaptól csaknem húsz új mintát talál.

"Munkaszerződés távmunkavégzésre (határozatlan időtartamra)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A hatóság az egészségbiztosítási ellátás megtérítési eljárása során számos esetben olyan általános munkavédelmi alapelvek, általános munkavédelmi kötelezettségek megszegésére hivatkozik, melyekért ugyanúgy quasi objektív felelősséggel tartozik a munkáltató, mint egy kézzel foghatóbb előírás nem teljesítése esetén.  Érdemes tehát azokat az általános kötelezettségeket számba venni, melyeknek teljesítését a munkáltató dokumentálni tudja, és így egy hatósági eljárás során bizonyítani képes, hogy minden elvárható körülményt mérlegelt és a szükséges intézkedéseket megtette. Az említett kötelezettségek sorából elsőként a munkáltató ellenőrzési kötelezettségét emeljük ki.

A munkáltató ellenőrzési kötelezettsége

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles:
- rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek; a munkavállalók ismerik-e, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket,
- a tudomására jutott rendellenességet, a quasi munkabaleseteket, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni. 
Fenti kötelezettségek jogalapja az Mvt. 2. § (2), a 23. § (1) bekezdés és az 54. § (7) bekezdés b) pontja.

Mvt. 2. § (2) A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. 

Mvt. 23. § (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.
A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell,
a) ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, illetőleg
b) rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén.

Mvt. 54. § (7) b) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;

A munkáltatói felelősség bírósági gyakorlata

A Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletében kifejtette, hogy a munkáltató akkor jár el szabályosan, ha a rendszeres (megfelelő számú) ellenőrzés során meggyőződik a munkakörülményekről, az eszközök rendeltetésszerű működéséről, mert csak ez alapján győződhet meg arról, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei fennállnak-e. Az ellenőrzés követelménye ugyanakkor nem azonos a munkáltató vagy megbízottjának állandó jelenlétével, hanem eme kitétel azt jelenti, hogy az ellenőrzés hatékonysága folytán a munkavégzés teljes időtartama alatt teljesüljenek a biztonságos munkavégzés követelményei.
A bíróság egy másik ítéletében azt is kifejtette, hogy nem elvárható, hogy az ellenőrzés olyan szintű legyen, hogy minden dolgozót valamelyik vezető minden pillanatban szemmel tartson. Éppen ezért kellő ellenőrzés mellett is előfordulhat, hogy valamelyik dolgozó engedély nélküli (utasítással ellentétes/más okból szabálytalan v. balesetveszélyes) tevékenységet folytat. Ha a sérült tevékenysége nem volt olyan hosszadalmas vagy olyan rendszeresen előforduló, amely arra adhatott volna alapot, hogy a kellő ellenőrzéssel a munkáltató észlelhette volna azt, akkor a munkáltató felelőssége sem állapítható meg.

2017-09-22

Tudjon meg mindent a cégkapuról

Segédletünkben összegyüjtöttük a január elsejétől életbe lépő változások gyakorlati útmutatóit.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a "Cégkapu segédletek" menüpontot.

Előfizetés nélkül pedig kérje díjmentes segédletünk hozzáférését ingyenes regisztrációval!


Az űrlap kitöltését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailen a Cégkapu segédleteket!
A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.