Bejelentkezés
Háztól vagy házig? - A fuvarozási szolgáltatás teljesítése
Egy nemzetközi árufuvarozással foglalkozó társaság a fuvarozási szolgáltatás elszámolásakor a teljesítés időpontjaként a lerakodás időpontját vette figyelembe – helyesen. Felvetődhet ugyanakkor a kérdés, hogy a felek esetleg megállapodhatnak-e abban, hogy nem a lerakodás, hanem a felrakodás időpontját jelölik meg. Kövesse továbbra is Tudástárunkat! Hamarosan friss logisztikai iratmintákkal jelentkezünk!

"Fuvarozási szerződés (nemzetközi, közút)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A kérdést már csak azért is érdemes röviden végiggondolnunk, mert a fuvarozási szolgáltatás számlázása jellemzően két belföldi adóalany között történik, sok esetben devizában, így az alkalmazott árfolyam szempontjából sem mindegy, hogy mi minősül a teljesítés időpontjának.
Ezúttal is a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), azon belül a Ptk. 6:257. §-ának szabályából kell kiindulnunk. A fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására és a címzettnek történő kiszolgáltatására, a feladó díj fizetésére köteles. Így a fuvarozási szerződés alapján a teljesítés helye nem lehet más, mint a címzett székhelye, telephelye, lakóhelye, és ebből következően a teljesítés időpontja sem lehet más, mint a címzettnek történő kiszolgálás, a lerakás időpontja. Számviteli szempontból ugyancsak a teljesítés helye és időpontja, mint a fuvarozási tevékenység befejezésének helye és időpontja (pontosabban a fuvarozott küldemény rendeltetési helyen történő átvételének időpontja). Ez igaz akkor is, ha belföldi, illetve akkor is, ha nemzetközi árufuvarozásról van szó.
A Ptk. és a számviteli törvény előírásaiból is az következik, hogy a fuvarozási tevékenységet csak akkor lehet számlázni, árbevételként elszámolni, ha azt a fuvarozó a fuvarozási szerződés szerint teljesítette. Természetesen nincs akadálya annak, hogy a fuvarozó a megrendelővel (a feladóval) abban állapodjon meg, hogy a fuvarozó külön-külön számlázza a felrakás, továbbá a fuvarozási útvonal, valamint a lerakodás költségeit, a felrakás, a fuvarozási tevékenység befejezése, illetve a lerakodás teljesítési időpontjaival.
Az Áfa tv. 37. §-a alapján a teljesítés helye az adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében az a hely, ahol a szolgáltatás igénybe vevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. Ez azt jelenti, ha a címzett és a feladó is magyar adóalany, akkor a fuvarozási tevékenység, mint szolgáltatásnyújtás teljesítési helye Magyarország. Eddig abból indultunk ki, hogy a feladó a fuvarozási tevékenység megrendelője. Nem érvényesül azonban más szabály akkor sem, ha a fuvarozási tevékenység megrendelője a vevő, számára is a fuvarozás befejezése jelenti a fuvarozás teljesítési időpontját.
Az Áfa tv. 55. §-ának (1) bekezdése szerint az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul. Az Áfa tv. szerint ez a teljesítés, ami nem lehet más, mint a fuvarozási tevékenység befejezésének, a küldemény átvételének az időpontja.
A hivatkozottakból egyértelműen következik, hogy mind számvitelileg, mind az adótörvények szerint a teljesítés időpontja a lerakodás időpontjához kapcsolódik (a fuvarozó felelőssége is jellemzően ezzel az időponttal szűnik meg), és nem a felrakodáshoz. Devizában történő számlázás esetén is a lerakodás időpontjához kapcsolódó választott devizaárfolyamot kell a forintra történő átszámításnál alkalmazni.
 

2018-05-08

Tudjon meg mindent a cégkapuról

Segédletünkben összegyüjtöttük a január elsejétől életbe lépő változások gyakorlati útmutatóit.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a "Cégkapu segédletek" menüpontot.

Előfizetés nélkül pedig kérje díjmentes segédletünk hozzáférését ingyenes regisztrációval!


Az űrlap kitöltését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailen a Cégkapu segédleteket!
A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.