Bejelentkezés
Bizalmi vagyonkezelés – egy előzmények nélküli és bizonytalan terület
A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Polgári Törvénykönyvben megjelenő új jogintézménye a magyar jognak. A magyar üzleti gyakorlatban szinte előzmények nélkülinek tekinthető szerződéstípusnak az európai jogokban sincs egységesnek mondható konstrukciója. Cikkünkben a bizalmi vagyonkezelés legfontosabb elemeit tekintjük át, különös tekintettel a „kezelés” és a „bizalom” fogalmának értelmezésre. A cikkünkhöz tartozó szerződés-minta mellett tekintsen be a megbízási szerződések iramintáiba is!

"Bizalmi vagyonkezelési szerződés" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A bizalmi vagyonkezelési szerződésben a vagyonkezelésbe adó főkötelezettsége az érintett dolog, jog, követelés vagyonkezelő tulajdonába történő adása, ill. átruházása, valamint a vagyonkezelési díj megfizetése. A vagyonkezelő főkötelezettsége a vagyonkezelésbe átadott vagyon kezelése. A vagyonkezelésbe adás gazdasági célja a családi vagyon egyben tartásától kezdve egy jótékony cél kedvezményezetteken keresztüli támogatásáig rendkívül változatos lehet. 
 
A bizalmi vagyonkezelésbe adás az átruházásra önálló jogcímet teremt. A tulajdonjog és a jogosultságok átszállásához szükség van még az átruházó ügyletre (átadás, bejegyzés, engedményezés) is.
Tekintettel a tulajdonjog és a jogosultságok átruházására, a kezelt vagyon a vagyonkezelő célhoz kötött, de jogilag kizárólagos rendelkezése alatt álló vagyonává válik.  A vagyonkezelő az átvett vagyont a saját nevében (jogi tulajdonos), de a kedvezményezett javára (gazdasági jogosult) kezeli. A kezelt vagyon a Ptk. 6:312. § szerinti őrzi meg önállóságát, de a legkevésbé sem válik – az alapítványhoz hasonlítható – valamiféle önálló jogi személlyé. A vagyon kezelt jellege a vagyonkezelővel szerződő harmadik személyek számára nem lesz felismerhető. 
 
A „kezelés” fogalmát a Ptk. nem határozza meg. Abból, hogy a bizalmi vagyonkezelés egy megbízási jellegű jogviszony, következik az is, hogy egy gondossági kötelemről van szó. Erre figyelemmel a „kezelés” fogalom alatt nem lehet egy vagyongyarapításra vonatkozó kötelezettséget érteni. A vagyonkezelőnek azonban gyakorolnia kell a tulajdonosi jogosultságokat, így például a hasznok szedésének jogát is. A „kezelés” tehát nem jelenthet passzivitást, hanem a vagyonkezelő aktív, ha nem is feltétlenül eredményes eljárását követeli meg.
 
A bizalmi vagyonkezelés a nevéből adódóan egy olyan jogviszony, amelyet a vagyonkezelővel szembeni bizalom alapoz meg. Erre figyelemmel a vagyonkezelő a kötelezettségeinek személyesen köteles eleget tenni. A szerződés érvényességi kelléke az írásba foglalás
A Bizalmi vagyonkezelő tv. (2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük szabályairól) a nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő részére előírja, hogy a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos adatokat a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok nyilvántartását végző MNB nyilvántartásába bejelentse. 
 
2016-03-29

Tudjon meg mindent a cégkapuról

Segédletünkben összegyüjtöttük a január elsejétől életbe lépő változások gyakorlati útmutatóit.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a "Cégkapu segédletek" menüpontot.

Előfizetés nélkül pedig kérje díjmentes segédletünk hozzáférését ingyenes regisztrációval!


Az űrlap kitöltését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailen a Cégkapu segédleteket!
A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.