Bejelentkezés
A víz- és villanyszerelőkre vonatkozó legújabb előírások – nehezedő követelmények
A közelmúltban megjelent két új kormányrendelet, melyek a víziközmű-bekötést és a villanyszerelést végző személyek bejelentését és nyilvántartását szabályozzák. Az egymással összefüggő és több hasonlóságot is mutató jogszabályok jelentősen átalakították a víz- és villanyszerelők tevékenységének szabályozását. Mindkét rendeletet 2017. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. Építőipari iratmintáink között több új dokumentumot is talál!

"Generál kivitelezési szerződés (irodaház-megrendelői oldal fokozott védelme)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról

A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentését, továbbá tevékenységük feltételeit a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.   
A rendelet hatálya azokra a személyekre terjed ki, akik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 209. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezés során a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt tevékenységeket folytatják.
A törvény előbb idézett 55/I. §-a szerint bizonyos tevékenységek elvégzésére az igénybejelentő – víziközmű-szolgáltató helyett – a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti. Fontos, hogy a víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.
A tevékenység végzésére irányuló szándékot a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál. Fontos, hogy a bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott előbbi táblázatban foglalt képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

A rendelet értelmében az a szerelő végezhet ilyen tevékenységet, aki 
- rendelkezik a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,
- rendelkezik legalább 1 millió forint értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását a meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és
- nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezés során biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

Gazdasági társaság és egyéni cég (ez a rész mind a két szakmánál hasonlít az építésügyi szakmagyakorlási szabályokhoz) akkor végezheti a tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

A Hatóság a meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (vízszerelő) nyilvántartást vezet. A vízszerelőknek a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

A Hatóság ugyanakkor nemcsak nyilvántartja a tevékenységet végzőket, hanem meg is tilthatja a tevékenység végzését, ha 
- a vízszerelő nem felel meg a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek,
- a vízszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött olyan felhasználói szerződésszegés megvalósításában ahol a víziközmű-szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, szabálytalanul vették igénybe, 
- a vízszerelő súlyosan megsértette a vízszerelői tevékenység végzésére vonatkozó (jogszabályban előírt) szakmai szabályokat, ami az élet és testi épség veszélyeztetését okozta, vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,
- a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a vízszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak vagy nem az ágazati, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezte el a szerelést,
- a vízszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

A vízszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a vízszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

A rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti alábbi tevékenységet folytatja. 

A tevékenység végzésére irányuló szándékot a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

A tevékenységet az a személy végezheti, aki
- rendelkezik a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,
- rendelkezik legalább 1 millió forint értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását a tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és
- nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

A Hatóság a feltételeknek megfelelő személyekről (villanyszerelő) nyilvántartást vezet. A villanyszerelőknek a villamos energiáról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha
- a villanyszerelő nem felel meg a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek,
- a villanyszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,
- a villanyszerelő súlyosan megsértette a villanyszerelői tevékenység végzésére vonatkozó (jogszabályban előírt)szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,
- a hálózati engedélyes kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a villanyszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a villanyszerelést,
- a villanyszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

A villanyszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a villanyszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

2017-10-04

Tudjon meg mindent a cégkapuról

Segédletünkben összegyüjtöttük a január elsejétől életbe lépő változások gyakorlati útmutatóit.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a "Cégkapu segédletek" menüpontot.

Előfizetés nélkül pedig kérje díjmentes segédletünk hozzáférését ingyenes regisztrációval!


Az űrlap kitöltését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailen a Cégkapu segédleteket!
A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.