Bejelentkezés
A civil szervezetek támogatására vonatkozó új szabályok
December végén jelent meg a civil szervezetek támogatásáról szóló új törvény, amely több ponton is jelentősen módosítja az eddigi szabályokat. Mutatjuk a részleteket!

2018. december 6-án jelent meg a 2018. évi XCIII. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló törvény.
A módosítás több változást is tartalmaz a civil szervezetek támogatására vonatkozó szabályokban. Eddig is volt lehetőségük a civil szervezeteknek arra, hogy az általuk gyűjtött adományok után a Nemzeti Együttműködési Alap valamely kollégiumához normatív támogatás iránt pályázatot nyújtsanak be, azonban ennek a támogatásnak mértéke változott, a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítésre lehetnek jogosultak, amelyet a civil szervezet működési költségeinek fedezésére kell fordítaniuk. Ennek a támogatásnak korábbi mértéke 5% volt.
A Nemzeti Együttműködési Alap terhére 2019 évtől egyszerűsített támogatás is nyújtható azon civil szervezeteknek, akik a helyi vagy területi hatókörűek. Az egyszerűsített formában, jogosultsági alapon nyújtott támogatás a helyi közösség érdekében végzett tevékenységük támogatására kell fordítaniuk.

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet értelmében (14/B. §) értelmében az egyszerűsített támogatásra – beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig – jogosult az a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet, amely
a) a támogatási igény benyújtását megelőző két évben letétbe helyezett teljes és közzétett számviteli beszámolóval rendelkezik,
b) a pályázat megjelenését megelőző két lezárt üzleti évben a beszámolóval igazolható éves összes bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió forintot, és
c) az adott költségvetési év forrása tekintetében nem nyújtott be a Civil tv támogatási igényt az alábbiakra:
- civil szervezetek működésének támogatása;
- civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;
- civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
- civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
- civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
- adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa (továbbiakban: Tanács), illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;
- civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

A támogatást önrész nélkül, támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított. Az egyszerűsített támogatás keretében a támogatási igényben jelzett, de legfeljebb 200.000 forint összegű támogatás nyújtható, és azt a civil szervezet kizárólag az alapcél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.

Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya tájékoztatásából tudjuk, hogy 2019 évtől, várhatóan január hónapban lesz a kiírás, összetett pályázat is benyújtható lesz. Ez ezt jelenti, hogy nem lesz külön szakmai és külön működési pályázat, hanem egy pályázati kiírás lesz és egy pályázat nyújtható be.
Az említett lehetőség jogszabályi alapja a Civil törvény 56. § (2) bekezdése „Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás …egységes elvek alapján meghatározott támogatási döntések útján…”

A jogszabály szerint tehát összetett pályázatot is lehet választani, de amely szervezet ezt választja, az már nem pályázhat az egyszerűsített támogatásra. Kizárólag összetett pályázatot nyújthatnak be azok a szervezetek, akik országos hatókörűek és akiknek a megelőző két lezárt üzleti év valamelyikében a beszámolóval igazolható éves összes bevétele valamelyik évben eléri vagy meghaladja az ötmillió forintot.
A támogatás biztosítására irányuló kérelmet (amely nem változik) az Alapkezelőhöz kell elektronikusan, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (un. EPER rendszeren) keresztül benyújtani.
A 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött Nemzeti Együttműködési Alap kezelő szerve 2019. január 1-jétól a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. (Alapkezelő) lesz.

A törvény-módosítás pontosítja a határon túli civil szervezet fogalmát, miszerint határon túli civil szervezet a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén, annak jogszabályai alapján működő civil szervezet. 

A törvénymódosítás felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy a civil szervezetek gazdálkodó és adománygyűjtő tevékenységével kapcsolatos részletes szabályokat, a közhasznúsági melléklet formai és tartalmi követelményeit, a kollégiumok által az e törvény alapján juttatott, nem költségvetési támogatásnak minősülő támogatásokkal kapcsolatos döntési eljárás szabályait, az Alap kezelő szervének jogutódlása esetén felmerülő átadás-átvételi eljárás szabályait rendeletben állapítsa meg.

Dr. Gaál Nóra (2019-01-05)

Tudjon meg mindent a cégkapuról

Segédletünkben összegyüjtöttük a január elsejétől életbe lépő változások gyakorlati útmutatóit.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a "Cégkapu segédletek" menüpontot.

Előfizetés nélkül pedig kérje díjmentes segédletünk hozzáférését ingyenes regisztrációval!


Az űrlap kitöltését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailen a Cégkapu segédleteket!
A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.