Bejelentkezés
A gépjárművek költségelszámolása – nehéz képlet
A vállalkozáshoz használt személygépkocsik költségeinek elszámolása gyakran okoz problémát még a tapasztalt könyvelőknek is, különösen, ha egyéni vállalkozóról van szó. A gépkocsival összefüggő értékcsökkenési leírás, továbbá a jármű javítási és karbantartási költségei tovább árnyalják a helyzetet. Útmutatónak szánt írásunk végén tekintse meg mellékelt szabályzatmintánkat, emellett ajánljuk a Tudástárunkban található kapcsolódó szabályzatokat is (gépjármű üzemeltetési szabályzat, személygépkocsi-használati szabályzat)!

"Személygépkocsi használati szabályzat (2017)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Az említett nehézség legfőbb oka, hogy az egyéni vállalkozó magánszemély is, és mégsem az. Kinek a nevén van adózási szempontból Kovács János gépkocsija? Mondjuk Kovács János magánszemély, vagy Kovács János egyéni vállalkozó nevén? Mi van akkor, ha valaki más neve szerepel a nyilvántartásban – például Kovács Jánosné –, vagy bérelt, lízingelt a kocsi? Az elszámolható üzemanyagköltségnek van törvényi maximuma? Van-e arra előírás, hogy milyen típusú üzemanyag ára számolható el?

Az egyéni vállalkozók esetében a járművek költségelszámolásával kapcsolatos tudnivalókat az Szja tv. 11. számú mellékletében, valamint a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendeletben találjuk, amelyet az egyszerűség kedvéért a továbbiakban csak Kormányrendelet címszóval említek.

Fontos, hogy az egyéni vállalkozó nemcsak a saját tulajdonában lévő járműre számolhat el költséget, hanem a házastársa tulajdonát képezőre is, feltéve hogy a szóban forgó költségek az autó üzleti célú használatakor merültek fel. A zárt végű lízingbe vett járműnél ugyanez a helyzet.

A költségelszámolás alapvető feltétele a gépkocsi üzleti célú használata: ez lehet kizárólagos, és lehet részbeni.

Kizárólag üzemi célú használatról abban az esetben beszélhetünk, ha a tevékenység tárgya, eszköze a gépkocsi – az egyéni vállalkozó személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytat –, és a járművet más, a vállalkozói tevékenységtől eltérő célra részben sem használja. Mindezt a vállalkozó üzleti nyilvántartásainak (pl. útnyilvántartás) egyértelműen igazolnia kell.

Az üzemanyag elszámolásra vonatkozóan az adótörvény kétféle módszert kínál. Ezek közül a vállalkozó szabadon választhat, sőt egy adott éven belül váltogathatja is ezeket. Tudni kell azonban, hogy az adott módszert mindig egy teljes negyedévre választja, azon belül nem módosíthat. A következő negyedévben azonban már módja van áttérni az egyik lehetőségről a másikra.

A lehetőségek:

– Az üzemanyag-fogyasztási norma és az adóhatóság honlapján közzétett üzemanyagár alapján történő költségelszámolás.

– A számlával igazolt üzemanyag-vásárlás alapján történő költségelszámolás.

Az üzemanyag-fogyasztási norma és az adóhatóság honlapján közzétett üzemanyagár alapján történő költségelszámolás

Amennyiben az egyéni vállalkozó az üzemanyag általános forgalmi adóját levonhatja – például kizárólag taxi-szolgáltatás nyújtásához használja a kocsit –, akkor ezt a módszert nem ajánlott választania, hiszen az áfa levonhatóságának tárgyi feltétele a számla megléte.

Az üzemanyag-fogyasztási normát a Kormányrendelet szerint az adott gépjárműre a Kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével vagy egyedi normaképzési módszerrel számolhatjuk ki illetve egyszerűsített elszámolás alkalmazásával.

A számlával igazolt üzemanyag-vásárlás alapján történő költségelszámolás

Ha az egyéni vállalkozó nem a fentebb részletezett, norma szerinti költségelszámolást választja, illetve azt nem választhatja – például a levonható áfa dokumentálása miatt –, akkor számlákra van szüksége ahhoz, hogy igazolja üzemanyag-beszerzéseit. A Kormányrendeletet ekkor sem zárhatja ki az ügyből: ugyanis a számla szerint elszámolt üzemanyag mennyisége nem haladhatja meg a norma szerint elszámolható mennyiséget (az adott hónapban teljesített kilométerek figyelembevételével).

Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy a norma szerinti üzemanyag-elszámolást akkor is útnyilvántartásnak és az üzemanyag-mennyiség norma szerinti számításának kell alátámasztania, ha számla alapján történik a költségelszámolás. Ekkor a számla lesz a könyvelés alapbizonylata, de a mellékelt norma szerinti elszámolásra azért van szükség, hogy igazoljuk, a számlán szereplő üzemanyag-mennyiség nem haladja meg a norma szerinti mennyiséget.

Előfordulhat, hogy a számlákkal igazoltan beszerzett üzemanyag mennyisége túllépi e normát. Ebben az esetben a költségek között, a könyvelésben csak a norma szerint kimutatott mértékig lehet elszámolni az üzemanyag mennyiségét és az ennek megfelelő kiadást.

2017-06-08

Tudjon meg mindent a cégkapuról

Segédletünkben összegyüjtöttük a január elsejétől életbe lépő változások gyakorlati útmutatóit.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a "Cégkapu segédletek" menüpontot.

Előfizetés nélkül pedig kérje díjmentes segédletünk hozzáférését ingyenes regisztrációval!


Az űrlap kitöltését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailen a Cégkapu segédleteket!
A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.